Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. Kurset er for ansatte i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner.

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Kurset er planlagt og gjennomføres i et samarbeid mellom Sør-Odal og Nord-Odal kommuner.


Om dette kurset

Målgruppe

 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Ledere
Kurset oppbygging

Kurset består både av eLæring og fysisk oppmøte. Kurset vil ha følgende oppbygging:

 1. eLæringskurs og hjemmeoppgave. Må gjennomføres før første kursdag
 2. Første kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte (i Sør-Odal) 15.01.20 kl. 8.15.
 3. "Hjemmeoppgave"
 4. Andre kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte (i Nord-Odal) 07.02.20 kl. 8.15.
 5. Evaluering av kurs
 6. Kursbevis 
Tekniske krav

 • PC/nettbrett/telefon
 • Internettilgang
 • Video
 • Lyd

Kom i gang med kurset

 • Klikk på "Gå til påmelding" øverst til høyre for å starte kurset

Forutsetninger
Ingen spesielle
Produsert av
Nord-Odal og Sør-Odal kommuner
Kurssted
Kommunestyresalen Sør-Odal
Tid fra - til
15.01.2020 kl. 08:15-15:30
07.02.2020 kl. 08:15-15:30
Tidsbruk
totalt 40 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
2 av 20
Påmeldingsfrist
14.01.2020