Vi sjekker ut mulighetene for å samarbeide om spredning og implementering av KS Læring i Gjøvik, Land, Toten og Hadeland.

Første møte blir 21. mai 2019 klokka 0930-1400.

Foreløpig agenda:

·         Status og erfaringer med KS Læring i hver enkelt kommune (30 min)

·         Hvilken drahjelp får vi fra KS i spredning og implementering av KS Læring (30 min)

·         Implementering av KS Læring i Gran kommune – noen praktiske eksempler (60 min)

·         Lunsj og mingling (60 min)

·         Tanker om videre jobbing med KS Læring i den enkelte kommune og regionalt  (45 min)

·         Idemyldring om kurs vi kunne tenke oss å utvikle – sammen eller hver for oss (30 min)

·         Veien videre (15 min)