Kurset skal gi deg en grunnleggende innføring i kommunens prosedyre for oppfølging av sykemeldte medarbeidere, samt kjennskap til samarbeidsaktører og ulike relevante tiltak i sykefraværsoppfølgingen.

Kurset er for ledere med personalansvar.

Om dette kurset

Mål for opplæringen:

  • Grunnleggende kjennskap til oppfølging av sykemeldte medarbeidere i det første sykefraværsåret – Prosedyre for oppfølging av sykemeldte medarbeidere i Skien kommune
  • Roller og ansvar i sykefraværsarbeidet, med spesiell vekt på arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Kjennskap til ulike samarbeidsaktører, slik som Bedriftshelsetjenesten og Nav Arbeidslivssenter
  • Få forståelse for viktigheten av dokumentasjon
  • Ny IA-avtale. Konsekvenser for sykefraværsoppfølgingen.

 

En viktig del av det å forebygge sykefravær, og spesielt lengden på fraværet, er å være trygg på hvordan du som leder følger opp en sykemeldt medarbeider. God dialog mellom deg og den sykemeldte er en forutsetning for at dere sammen skal finne løsninger for at den sykemeldte skal komme raskere tilbake i arbeid.


Det serveres en enkel lunsj fra kl.11:45!


Forutsetninger
For ledere
Produsert av
HR-stab
Kurssted
Torggata 4 - Damfoss
Tid fra - til
16.05.2019 kl.12:00-15:00
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
9 av 15
Påmeldingsfrist
14.05.2019