Samling for ressurspersoner i Helseplattformen

Innføringsprosjektet for Helseplattformen inviterer til ny samling for ressurspersoner 4. og 6.juni. Alle ledere innenfor helse- og velferd og BFT inviteres også til å delta. Du velger om du vil være med på samling 4.juni eller 6.juni. (Samme innhold begge dager.)  Tidspunkt begge dager er 13.30-15.30 i auditoriet i Trondheimsporten.   

VELKOMMEN!

Enhetsledere og avdelingsledere som ikke får til å møte, men ønsker å følge samlingen via hangouts, kan henvende seg til elise-b.vesterhus@trondheim.kommune.no innen utgangen av mandag 03.06.Om dette kurset

På samlinga vil dere få mer innblikk i den nye løsningen, og dere vil få informasjon om status og fremdrift i prosjektet.Forutsetninger
For ressurspersoner i Helseplattformen og enhetsledere innen helse, velferd, barne- og familietjenester i Trondheim kommune
Produsert av
Innføringsprosjektet Helseplattformen
Kurssted
Trondheimsporten auditorie 1. etg
Tid fra - til
06.06.2019 kl 13:30-15:30
Kurslokalet er i auditoriet 1. etg i Trondheimsporten (Brattsbergvegen 1 a)
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
50 av 120
Påmeldingsfrist
16.09.2019