Dette kurset er flyttet - følg lenke til kurset her hvis du skal ta kurset for første gang eller på nytt.

Velkommen til e-læringskurset Dette må jeg kunne - Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Kurset gir en kort innføring i fagtemaer en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Hensikten er å gi deltakeren faglig basiskunnskap og inspirere til videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Det består av fire moduler:

Modul 1 - Hva er utviklingshemming?
Modul 2 - Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
Modul 3 - Forutsetninger for gode tjenester
Modul 4 – God helse for personer med utviklingshemmingSist oppdatert
07.03.2023
Læringsformat