Velkommen til e-læringskurset Dette må jeg kunne - Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Kurset gir en kort innføring i fagtemaer en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Hensikten er å gi deltakeren faglig basiskunnskap og inspirere til videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Det består av fire moduler:

Modul 1 - Hva er utviklingshemming?
Modul 2 - Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
Modul 3 - Forutsetninger for gode tjenester
Modul 4 – God helse for personer med utviklingshemmingSist oppdatert
27.03.2022
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen Helse og omsorg. Kurset kan også være aktuelt for ansatte innen oppvekstsektoren.
Produsert av
Aldring og Helse med støtte fra Helsedirektoratet
Tidsbruk
Ca 7 timer
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger