- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om dette kurset

Målgruppe

Skolens veileder for opplæring etter § 2-8
Pedagoger med ansvar for opplæring etter § 2-8

Innhold

Rutine 82, Særskilt språkopplæring
Læreplan i grunnleggende norsk
Kartlegging
Erfaringsdeling rundt organisering og innhold i opplæringen for elever i mottaksgruppe

Tid

Torsdagene 10.10.19, 16.1.20 og 2.4.20

Alle ganger kl. 13.30-16.00.                              

Sted

Skedsmo rådhus. 10.10.19 er nettverket på møterom Berger. 16.1.20 og 2.4.20 er nettverket på seminarrom 300.

Ansvarlige

Magnhild Faraasen Risnes og Marianne Hynne


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
PPA, Skedsmo kommune
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
07.09.2019