- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om dette kurset

Målgruppe

Mentorer på skolene, både for de med og uten nyutdannede lærere

Innhold

Mentor følger opp skolens nyutdannede i tråd med tildelt tidsressurs. Tilbudet om veiledning ved egen skole går til alle nyutdannede, også de uten fast ansettelse.

Mentorene møtes fire ganger i et eget nettverk. Skolebesøk gjennomføres kun på skoler med nyutdannede lærere. Her møtes skolens nyutdannede, mentor og en fra mentorteamet. Det blir fokus på mentors utvikling som veileder. Skolebesøkene gjennomføres etter avtale med skolens mentor.

Tid

Torsdagene 12.09.19 - 14.11.19 - 27.02.20 - 07.05.20.

Alle ganger kl. 09.00 – 12.00.

Sted

Store møterom på Skjetten skole

Ansvarlige

Tone Lintorp og Lise Strøm Martiniussen, Mentorteamet i Skedsmo kommune


Produsert av
PPA, Skedsmo kommune
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
07.09.2019