Klasseromskurs i legemiddelhåndtering for ansatte i enheter som har gått over til nytt kursopplegg innen legemiddelhåndtering.

Om dette kurset

Klasseromskurs i legemiddelhåndtering for ansatte ved enheter som har tatt i bruk nytt kursopplegg innen legemiddelhåndtering.
Det forutsettes av e-læringskurs i legemiddelhåndtering er gjennomført (i KS-læring)

Kurset varer i 3 timer og omhandler følgende tema:
  • Gjeldende lovverk og prosedyrer
  • Utdeling av legemidler - observasjon og bivirkninger
  • Avvikshåndtering
  • Caser/gruppeoppgaver/diskusjon

Forutsetninger
Det forutsettes at opplæringsplan for ordinær godkjenning innen legemiddelhåndtering er tildelt og at e-læringskurs i KS-læring er fullført.
Produsert av
Legemiddelkomiteen, Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Kurssted
Storsalen - Rådhuset
Tid fra - til
14.08.2019 kl. 12:00-15:00
Intern pris
400
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
23 av 70