Dette kurset er for deg som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige. Det er utviklet av følgende fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus:

  • SimOslo
  • Regional sikkerhetsseksjon
  • Avdeling for kompetanseutvikling

NB: Du må selv bekrefte at du har gjennomført dette kurset ved å hake av i ruten øverst til høyre i åpningsbildet (Merk som fullført).

Om dette kurset

Når du har gjennomført kurset skal du kjenne til:

  • Det etiske og juridiske rammeverket
  • Begrepene aggresjon og vold
  • Voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer
  • Forvarsler på aggressiv atferd
  • Faser for hvordan håndtere og kommunisere med pasienten
  • Hovedprinsipper for fysisk håndtering

Sist oppdatert
24.02.2023
Forutsetninger
Helse- og omsorgspersonell som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige.
Produsert av
SimOslo, Regional sikkerhetsseksjon og Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo universitetssykehus
Tidsbruk
Ca. 15 min
Læringsformat
Nettkurs