Dette kurset er for deg som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige. Det er utviklet av følgende fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus:

  • SimOslo
  • Regional sikkerhetsseksjon
  • Avdeling for kompetanseutvikling

NB: Du må selv bekrefte at du har gjennomført dette kurset ved å hake av i ruten øverst til høyre i åpningsbildet (Merk som fullført).

Om dette kurset

Når du har gjennomført kurset skal du kjenne til:

  • Det etiske og juridiske rammeverket
  • Begrepene aggresjon og vold
  • Voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer
  • Forvarsler på aggressiv atferd
  • Faser for hvordan håndtere og kommunisere med pasienten
  • Hovedprinsipper for fysisk håndtering

Last updated
03.06.2022
Prerequisites
Helse- og omsorgspersonell som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige.
Produced by
SimOslo, Regional sikkerhetsseksjon og Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo universitetssykehus
Estimated time spent
Ca. 15 min
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings