Dette kurset for saksbehandlere gjennomgår noen av de viktigste funksjonene i WebSak Fokus, sak- og arkivsystemet til Sandefjord kommune. Kurset består av to typer videosekvenser. Den ene  viser fremgangsmåten, den andre er interaktiv og du må gjøre operasjonene selv, som om du jobbet i WebSak Fokus. Til hver leksjon ligger det også en introduksjonstekst og noen leksjoner har testspørsmål.

Etter gjennomgått pensum må du gjennom en passeringstest som du må ha 80 % riktig på for å få bestått og dermed fullført kurs.

Lykke til!

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgende hovedpunkter: 

  • Utgående e-post
  • Registrering av innkommende e-post
  • Foreløpig svar med A-post
  • Søkfunksjonen
  • Opprette ny sak
  • Ekspedere til papir og e-post
  • Avskrive med utgående dokument
  • Sende brev til godkjenning
  • Skjerming av sak
  • Avslutte saker

Last updated
16.02.2023
Prerequisites
Saksbehandlere i kommunen
Produced by
Sandefjord kommune
Estimated time spent
Ca 3 timer
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings