Beskriv bildet /  Fotograf:

Introduksjon til arbeidet med Demensomsorgens ABC


Om dette kurset


Aldring og Helse
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – Buskerud, arrangerer kurs i Demensomsorgens ABC

Instruktører:
Line Andreassen – fag-og gjennomføringsansvarlig i USHT Buskerud
Merete Undeland – nevrolog, Vestre Viken

Program

09.00-09.45: Introduksjon til ABC-opplæringen og den nye Demensomsorgens ABC

10.00-11.30: Gruppearbeid med fokus på erfaringer og forventninger til det å jobbe i ABC-grupper

11.30-12.00: Lunsj

12.00-15.00: Fagtemaer: Hva er demens? De ulike demenssykdommene. Hvordan er det å jobbe i demensomsorgen?


Kurset arrangeres i Wergelandsgate 13, Drammen

Målgruppe: Helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Kontaktinformasjon:

Norunn.stordal@drmk.no
Demenskoordinator Aina Glimsdal Bakke, Aina.glimsdal.bakke@ringerike.kommune.no


NB. Husk å melde deg av kurset hvis du ikke kommer.


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Helse og omsorg, Ringerike kommune
Tid fra - til
16.09.19 kl. 09:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
01.09.2019