Noen av dere har nylig gjennomført nyansattkurs i KS Læring. Der fikk dere informasjon om:

 • Bakgrunn og hensikt med HMS 
 • Målsetting helse, miljø og sikkerhet
 • Kort om HMS-arbeid og avviksmeldinger

Dette er også et oppfriskningskurs for alle ansatte i kommunen.

I dette kurset vil dere få en innføring av diverse HMS-rutiner, som det er nyttig for deg å ha kjennskap til.


Om dette kurset

Som en del av kommunens HMS internkontroll er det laget overordnet mål og rutinebeskrivelser.
Målet for dette kurset er å gi dere som medarbeidere informasjon og kunnskap, slik at dere kan ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidshverdagen.

Kurset gir en kort gjennomgang av følgende rutiner:

 • Internkontrollsystemet HMS
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering mobbing, trakassering og seksuell trakassering
 • Intern varsling kritikkverdige forhold
 • Håndtering vold og trusler
 • AKAN (rus- og spillavhengighet)
 • Omstilling
 • Skader, ulykker og nesten ulykker
 • Sykefraværsoppfølging/Inkluderende arbeidsliv IA 
 • Kvalitetssystem
 • Forebyggende arbeid med arbeidsmiljø (ikke ferdig)Sist oppdatert
21.04.2020
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på deg
Produsert av
Steinkjer kommune
Kursansvarlig
Tidsbruk
Timer, dager...
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger