Harstad kommunes arbeidsmiljøfestivalen 2019 avvikles i år i uke 38,  16-20.september 2019. I den forbindelse vil vi i samarbeid med utdanningsforbundet i Harstad og Statens pensjonskasse tilby vår tradisjonelle seniordag for kommunens undervisningspersonale.

Målgruppe:

Ansatte født til og med 1962 og som tidligere ikke har deltatt på en slik dag.

Om dette kurset

Vi får besøk av Statens pensjonskasse ved Jens Martin Foss som vil ha mellom 3-4 timers kurs/informasjon med følgende tematiske forhold: 

  •  Folketrygd
  •   Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
  •  Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse
  •   Alderspensjon 
  •   AFP
  •   Uførepensjon
  •   Etterlattepensjon¨
  • Boliglån og enkel skatteberegning

De tilbyr også individuelle pensjonsberegninger, inkludert skatteberegning for kursets deltakere. De individuelle pensjonsberegningene vil koste 1450,- pr stykk (1250,- pr.stykk hvis dere ønsker beregninger uten enkel skatteberegning) Kostnadene må den enkelte ta selv etter avtale med pensjonskassen.  Kommunen vil i ettertid sende en egen faktura til de dette gjelder. De som ønsker slik samtale må melde dette  på e-post til Inger-Lise Eilertsen.  Det må  fremkomme hvilken samtale som  ønskes.

Frist: Fredag  30.august 2019

Inger-Lise Eilertsen, fagkoordinator HR vil i tillegg presentere dagens seniorpolitiske retningslinjer: http://dk/eknet/docs/pub/DOK00789.pdf

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.

Forutsetninger
Dette kurset/arrangementet er for kommunens undervisningspersonale (lærere).
Produsert av
Harstad kommune - personal- og organisasjonsenheten
Kursansvarlig
Kurssted
Møterom regnskap
Tid fra - til
Format: 16.09.2019 08:30- ca.12:30
Tidsbruk
3-4 timer
Forventet innsats
Deltagelse
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
47 av 50
Påmeldingsfrist
12.09.2019