NED-satsningen handler om ledelse, om fellesansvar, om et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, om det forebyggende arbeidsmiljø og om gode rutiner for å følge opp medarbeidere som er borte fra jobb slik at de kan komme raskt helt eller delvis tilbake.


NED-erfaringskonferanse er en arena der deltakerne får både påfyll og deler erfaringer på gode grep i sykefraværsarbeid.


Om dette kurset

Program for dagen:

  • Innledning v/ rådmann
  • NAV Virksomhetsteam
  • Erfaringsdeling fra Enhet for funksjonshemmede i et bofellesskap, Sandnes kommune v/ Avdelingsleder Annette Eidesen Krunemyr
  • Erfaringsdeling fra Petedalsheia barnehage, Bergen kommune v/ Enhetsleder Aud Jorun Frimann Lerås
  • Erfaringsdeling fra avdelinger i Helse og omsorg, Individ og levekår og Barnehage, Askøy kommune                                                             

Forutsetninger
Medlemmer av Nærværsutvalg i følgende NED-avdelinger; Helse og omsorg, Individ og levekår, Barnehage
Produsert av
HR-avdeling, Askøy kommune
Kurssted
Erdal kirke
Tid fra - til
26.09.2019 kl. 12:00-15:30
Tidsbruk
3,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
43 av 100
Påmeldingsfrist
24.09.2019