Kurset/ videofilmene er egnet for kommuner som arbeider tverrfaglig for og med barn, unge og familier. Det er vår intensjon at dette kan bli nyttig verktøy i dette arbeidet.

Målgruppen er primært personer i kommunen som selv arbeider med regelverket, men den vil også være nyttig for kommunens ledelse.

Kurset/ videofilmene gir kommunen innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten, opplysningsplikten og plikten til dokumentasjon. Håpet er at dette kan bidra til at barn/unge kan møtes på en mer koordinert måte, da det er slitsomt for barn å fortelle sin historie gang på gang. Bedre kunnskap om hverandres lovverk og hvilke muligheter som finnes for samarbeid er viktig.

Videofilmene er hentet fra en dags foredrag i Gjøvik kommune med advokat Ragnhild Kverneland, Dehn DA advokatfirma.  Horten og Tønsberg kommune har benyttet Ragnhild på tilsvarende måte tidligere, og alle kommunene har vært svært fornøyde. Innholdet er nå justert etter endringer i lovverket 2019. Undervisning er en del av hennes advokatpraksis. Hun tar derfor gjerne oppdrag for den enkelte kommune knyttet til dette temaet.

Ragnhild Kverneland legger frem et komplisert lovverk på en svært systematisk og forståelig måte. Hun har mange eksempler fra virkeligheten og legger frem viktige elementer med en god porsjon både alvor og humor.

Videofilmene inneholder de mest relevante elementene innenfor temaet. Vi anbefaler kommunene å sette tematikken på dagsorden samlingsbasert med «live» innleder og med mulighet til å stille egne spørsmål samt å benytte filmene til motivasjon og repetisjon/ diskusjoner på lokalt nivå med f. eks et tema av gangen.

Om dette kurset

Kommer

Sist oppdatert
09.08.2019
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger