Om dette kurset

  • Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.  De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.


Produsert av
Arendal Kommune Helse og Levekår
Deltakere
Kurssted
Eureka kompetanse - kursrom 6, PC
Tid fra - til
07.10.19 kl. 13:30-14:30
Tidsbruk
ca. 1 time
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 19