Målet for kurset
Målet for kurset er at du som helsepersonell skal få økt kompetanse i å dokumentere planlagt og gjennomført helsehjelp i pasientjournal, på en forskriftsmessig måte.

Innhold

Introduksjon
Juridiske rettsregler
Case
Dokumentasjonsprosessen
Oppsummering

Sagt om kurset


"Veldig flott med eksempler underveis og flott at man knytter dette opp mot hvilken juridisk ansvar vi har og lovverk som er knyttet til dette"

"Veldig bra kurs som er bygd opp på en forståelig måte. Bra case som tydeliggjør viktigheten av god dokumentasjon."

90% av de som har svart på evalueringen vil anbefale kurset videre

Sist oppdatert
26.02.2024
Forutsetninger
Ansatte i kommunehelsetjenesten som skal dokumentere helsehjelp, og for studenter innen helse og omsorg
Produsert av
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) i samarbeid med Telemark Kompetanse
Tidsbruk
1,5 timer
Læringsformat
Nettkurs