Logo Compilo

Dette kurset er retta mot leiarar i Midt-Telemark kommune. 

NB: Det er ei føresetnad at du må først ha teke kurset "Avvikshandtering i Midt-Telemark kommune - for alle tilsette"

På dette kurset vil du læra

  • korleis du skal handsame eit avvik
  • gjera endringar i eit avvik
  • oppretta og tildela eit tiltak
  • lukka avviket

For å få ei heilskapleg forståing for korleis avvik skal handterast i Midt-Telemark kommune kan det vera lurt å lesa "Prosedyre for registrering og håndtering av avvik, skade og forbedringsforslag"


Dette kurset er laga for korleis Compilo fungerar på ei PC, men det vil vera ganske likt for korleis det fungerar på eit nettbrett eller mobil og. 

Om dette kurset

Kurset er retta mot leiarar som skal handsame avvik. 

Sist oppdatert
06.01.2020
Forutsetninger
Ansatte og leiarar i Midt-Telemark kommune
Produsert av
Kvam herad
Tidsbruk
20 minutter
Læringsformat
Nettkurs