Velkommen til høstens fagdag for merkantilt ansatte i Trondheim kommune. Under fagdagene gjennomgås aktuelle problemstillinger fra ulike fagområder. Vi løfter også blikket for å se på endringer som kommer og hvordan disse vil påvirke merkantilt ansatte. 

Om dette kurset

Vi mottar innspill, høster erfaringer og forsøker kontinuerlig å videreutvikle fagdagene. Nytt av året er at det blir anledning til å møte foredragsholderne på stand etter forelesningene. Overbygginga “Hva vil det si å være merkantil i Trondheim kommune” er også ny. 

Fagdagen i høst vil derfor:

  • Favne over mange fagområder
  • Ikke være spesialkurs
  • Inneholde nyheter

Det oppfordres til å delta på hele dagen, selv om det også vil være mulig å delta på enkeltemner. Ønsker man å delta kun på enkeltemner, ber vi om at man tar hensyn og venter til pause med å gå inn til forelesningene.

Forutsetninger
Kursets målguppe er merkantilt ansatte i Trondheim kommune.
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
Auditoriet - Statens hus
Tid fra - til
11.11.2019 kl. 08:00-15:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 100
Påmeldingsfrist
11.11.2019