Gran kommune jobber med heltid, noe som vil være viktig i helsevesenet i åra framover. Vi har derfor laget en spørreundersøkelse for fast ansatte og vikarer med fast engasjement som jobber turnus.  Vi har i denne omgang tenkt at det er dere som tilhører helse-og omsorg,  TT og  Haugsbakken som skal svare.  Denne spørreundersøkelsen skal gi Gran kommune innsikt i om du har den stillingsprosenten du ønsker. 

Sist oppdatert
25.04.2020
Forutsetninger
Denne undersøkelsen er beregnet på de som jobber på turnus i helse - og omsorg , i TT, og på Haugsbakken.
Produsert av
Gran Kommune
Tidsbruk
15 minutter
Beregnet arbeidsmengde
15 minutter
Læringsformat
Nettkurs