Verneombudssamling for verneombud og enhetsledere med tema partssamarbied og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
Hva er godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Samlingen har en varighet på 2,5 timer. Tema er hentet fra SINTEF sin rapport med navn "Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid". 
Lisbeth Øyum og Sylvi Thun fra SINTEF kommer og presenterer sitt forskningsarbeid. 

Det blir servert kaffe og te.

Målgruppe: Verneombud og enhetsledere

Forutsetninger
Målgruppe: verneombud og enhetsledere
Produsert av
Hovedverneombudene, Trondheim kommune
Kurssted
Auditoriet - Statens hus
Tid fra - til
29.11.2019 kl. 09:00-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
35 av 140
Påmeldingsfrist
26.11.2019