Passeringstest 11.11.19

  • Passeringstest skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl.som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.
  • De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomgått kurs.

Forutsetninger
Ansatte i Arendal kommune skal ha gjennomgått alle moduler i kurs om legemiddelhåndtering.
Produsert av
Arendal kommune
Kurssted
Eureka kompetanse - kursrom 6, PC
Tid fra - til
11.11.2019 kl. 12:00-13:00
Tidsbruk
ca. 1 time
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
6 av 19