Samling for ressurspersoner i Helseplattformen

Innføringsprosjektet for Helseplattformen inviterer til ny samling for ressurspersoner 19. og 21. november. Alle ledere innenfor helse- og velferd og BFT inviteres også til å delta. Du velger om du vil være med på samling 19. eller 21. november (Samme innhold begge dager.)  Tidspunkt begge dager er 13.30-15.30 i auditoriet i Trondheimsporten.   

VELKOMMEN!

Enhetsledere og avdelingsledere som ikke får til å møte, men ønsker å følge samlingen via hangouts, kan henvende seg til elise-b.vesterhus@trondheim.kommune.no innen utgangen av mandag 18.november.Om dette kurset

På samlinga vil dere få informasjon om hva som er nytt siden sist, status for innføring av Helseplattformen og veien videre.  
Forutsetninger
For ressurspersoner i Helseplattformen og enhetsledere innen helse, velferd, barne- og familietjenester i Trondheim kommune
Produsert av
Innføringsprosjektet Helseplattformen
Kurssted
Trondheimsporten auditorie 1. etg
Tid fra - til
19.11.2019 kl 13:30-15:30
Kurslokalet er i auditoriet 1. etg i Trondheimsporten (Brattsbergvegen 1 a)
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
55 av 120
Påmeldingsfrist
19.11.2019