Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeiderem.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering. De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomgått kurs.

Forutsetninger
Ansatte i Arendal kommune skal ha gjennomført alle moduler i kurs om legemiddelhåndtering.
Produsert av
Arendal kommune
Deltakere
Kurssted
Eureka kompetanse - kursrom 6, PC
Tid fra - til
09.12.2019 kl. 12:00-13:00
Tidsbruk
Antall timer 1
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
16 av 19