Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Last updated
05.12.2019
Prerequisites
Medarbeidere i Strand kommune som jobber med særlige kategorier (sensitive) personopplysninger, ansatte i IT, arkivansatte, prosjektledere, systemeiere og systemforvaltere
Produced by
Strand kommune
Estimated time spent
2 t
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings