Velkommen som ansatt i Sola kommune. Kurset er beregnet på nye medarbeider i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig opplæringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som nyansatt i kommunen.

Dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Arbeidsforholdet ditt
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Systemer og verktøy
Del 5 - Avslutning

I hver del er det flere sider - du må trykke på trekanten under for å gå videre til neste side

Når du er ferdig med en del, navigerer du videre ved å bruke menyen på høyre side.

Til slutt kommer det en test. Når du har fullført den kan du ta ut kursbevis.

Sist oppdatert
10.05.2022
Kursansvarlig
Læringsformat