Beskrivelse og gjennomføring

Kurset gir en første introduksjon til det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og workshops.


Sist oppdatert
12.05.2021
Læringsformat
Nettkurs