Dette er en samling for superbrukere innen tjenester som i dag benytter HsPro, System X og Gerica og som skal ta i bruk Helseplattformen.
Formålet med samlingen er at de skal få innsikt i rollen som superbruker i dagens system og senere i Helseplattformen.

Om dette kurset

Det vil bli gitt overordnet informasjon om Helseplattformen. 
Tema for samlingen vil være formål med rekruttering av superbrukere frem mot innføring av Helseplattformen, opplæringskultur, herunder arbeidet med opplæringsplaner, dokumentasjonsplikt og veien videre.
Det vil være noe gruppearbeid.

Forutsetninger
Kurs for superbrukere i Trondheim kommune inn mot innføring av Helseplattformen
Produsert av
Innføringsprosjektet Helseplattformen Trondheim kommune
Kurssted
Ladesletta Helse- og velferdssenter
Tid fra - til
30.01.2020 kl. 12:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
49 av 100
Påmeldingsfrist
28.01.2020