Kurset retter fokus mot lederfunksjonene i Public 360° og hvordan systemet kan brukes til digital ledelse og håndtering av personaldokumentasjon. Om dette kurset

Public 360° for ledere består av følgende kapitler:


Public 360° og papirløst arkiv

Rollefordeling og dokumentflyt

Styringsredskap - oversikt og statistikk

Personaldokumentasjon og personalarkiv

Åpenhet og skjerming


Målgruppe: Ledere

Kursvarighet: 120 min.

Pris: GratisVELKOMMEN!

Kurssted
Arkivenes Hus Journalen
Tid fra - til
28.05.2020 kl. 09:00-11.00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
19 av 32