BTI er en samhandlingsmodell og står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Kurset BTI på 1-2-3 gir en enkel og konkret innføring i modellen, og er tenkt som et utgangspunkt for å øve ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til.

Om dette kurset

Målet med kurset BTI på 1-2-3 er å gjøre ansatte som jobber med barn og unge kjent med innholdet i modellen. BTI modellen er en arbeidsmodell som beskrives i en Handlingsveileder med ulike verktøy som støttefunksjoner. Modellen bidrar til profesjonalisering av arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til, og har til hensikt å kommer tidlig inn med hjelp og støtte. Kurset skal også sørge for at ansatte bruker tid på å forstå og analysere situasjonene rundt barnet, og iverksetter tiltakene på riktig sted.

 Etter endt kurs er det et mål at ansatte fortsetter å gjøre seg kjent med bruken av modellen. Ferdighetstrening blir derfor et viktig element i dette kurset.

 Kurset er ment for ansatte i barnehager, skoler, SFO og hjelpetjenester.


Sist oppdatert
02.06.2020
Forutsetninger
Ansatte i Oppvekst i Færder kommune
Produsert av
Færder kommune
Tidsbruk
25 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger