OM DETTE KURSET:

Personal er et av 4 fokusområder for Helse og velferd i 2020. Ledergruppa i Helse og velferd har besluttet at alle enhetsledere i HV skal delta på dette kurset. Vi anbefaler derfor at lederne melder seg på kursene snarest mulig. 

Det vil også være anledning for merkantile i HV, rådgivere/konsulenter i Stab og støtte, ansatte i HR avdelingen, samt hovedtillitsvalgt i organisasjoner som berøres av turnus å melde seg på.

Kurset har del 1 og del 2 som er obligatorisk for alle enhetsledere i HV. Kurset tar for seg i del 1 arbeidstidsbestemmelsene og ferieloven, og i del 2 turnusplanlegging/metodikk, samt noen praktiske oppgaver.

Kursansvarlig: Svein Arne Thrana og Jan Harald Kjærre

Kurssted: Ibsenhuset – Peer Gynt-salen

Tid fra – til:

Del 2      19. oktober og 20. oktober kl. 09.00 – 15.30 begge dager. 

Produsert av
Helse og velferd, Skien kommune
Kurssted
Ibsenhuset - Peer Gynt
Tid fra - til
19.10.2020 kl. 09:00-15:30
20.10.2020 kl. 09:00-15:30
Tidsbruk
Tilsammen 13 timer.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
16 av 65
Påmeldingsfrist
09.10.2020