Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 12 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider samt øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.Sist oppdatert
03.11.2020
Forutsetninger
Ansatte i Osterøy kommune
Produsert av
Norsk Helseinformatikk
Tidsbruk
Antall timer 5
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger