TERMA står for terapeutisk møte med aggresjon. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del.
Økt kunnskap om temaet kan være med på å gjøre den enkelte arbeidstaker bedre i stand til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere.

Kurset er aktuelt for deg som kan møte på aggresjon og truende atferd i sitt arbeid.

Om dette kurset

TERMA-instruktørene gjennomgår teoretisk del og praktisk trening på aktuelle situasjoner. Dette vil gi kursdeltakerne modeller å arbeide ut fra når aggressive og truende situasjoner oppstår. Gjennom økt kunnskap om aggresjon og faktorer som kan utløse aggressiv og truende atferd, er målet  å forebygge før uønskede hendelser oppstår.

Tema:

Aggresjonsteori, forebygging og kommunikasjon, grensesettende tiltak, skjerming, samhandling, fysiske intervensjoner, risikovurdering og oppfølging etter aggressive episoder.

Visjon til TERMA:

  • bidra til økt sikkerhet for pasienter og ansatte
  • unngå skader på pasienter og ansatte
  • redusere forekomst av makt og tvang til et minimum
  • redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder

TERMA-instruktører: Remy Fraas og Robert Helle


Ved behov for spesiell tilrettelegging kontakt kursansvarlig.

Forutsetninger
For ansatte som møter på aggresjon og truende atferd i arbeidsdagen sin.
Produsert av
Askøy kommune
Kurssted
Askøy Brannstasjon
Tid fra - til
25.05.2020 kl.08:30-15:30
Tidsbruk
1 dag
Læringsformat
Arrangement