Dette er et kurs i innholdsproduksjon i læringsplattformen KS Læring. Kurset består av flere leksjoner i KS Læring som må gjennomføres før heldagssamlingen. Etter samlingen er det også noen leksjoner som må gjennomføres og for å få kurset godkjent må du også levere en oppgave. Oppgaven består av å lage et nettkurs etter de maler og metoder som du lærer i leksjonene og på heldagssamlingen. Når oppgaven er innlevert og godkjent vil du kunne hente ut kursbevis og du er da godkjent som kursoppretter/ kursansvarlig i Oslo kommune.

Når du er blitt påmeldt kurset vil du vises på en deltakerliste som er tilgjengelig for alle.

Om dette kurset

Agenda

 • Konseptet KS Læring
  - Rollebeskrivelser
  - Fellesområder vs. kommuneområder
  - Rammeverket til nettkurs og arrangement
  - Veiviseren
  - Innmeldingsmetoder
 • Administrasjonsmenyene
  - Kursadministrasjon
  - Aktivitets-/ressursadministrasjon
 • Opprette og endre arrangement via veiviseren
  - Mine innstillinger/maler
  - Påmeldingsmetoder
 • Opprette og endre nettkurs via veiviseren
  - Innmeldingsmetoder
  - Aktiviteter og ressurser
  - Aktivitets-/ressursfullføring
  - Kursfullføring

Forutsetninger
Ingen spesielle, men fordel med kjennskap til webpublisering og HTML
Produsert av
KS og Oslo kommune
Kurssted
Grenseveien 78c
Tid fra - til
11.02.2020 kl. 09:00-15:30
Tidsbruk
6,5 timer
Beregnet arbeidsmengde
6,5 timer + forberedelser og egenarbeid etter samling
Læringsformat
Arrangement