Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Prerequisites
Du må ha rollen som leder, systemansvarlig, personvernombud, arkiv ansvarlig, digitaliseringsleder eller IKT leder i din kommune
Produced by
Telemark Kompetanse as
Time from - to
14.01.2020 kl 10:00-14:00
Estimated time spent
4 timer
Course Type
Event
Available seats
95 of 100
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings