kommunevåpenFokus i dette kurset er i første rekke rettet mot rollen som behandlingsansvarlig og de plikter og ansvar som behandlingsansvarlige har etter personvernforordningen.

KURS 1: 26.03.2020 kl. 09:00-12:00


Om dette kurset:


Dette kurset er rettet mot rollen som behandlingsansvarlig og det ansvar og plikter behandlingsansvarlige har etter personvernforordningen. Dette omfatter
plikten til å ivareta den registrertes rettigheter og friheter, samt
  • Krav til behandling av personopplysninger
  • Behandlingsgrunnlaget
  • Anskaffelse og bestillerkompetanse
  • ROS, DPIA og aksept av restrisiko
  • Behandlingsprotokoll
  • Internkontroll
  • Personvernombudets rolle 
  • m.m.

Det vil bli være rom for spørsmål og diskusjon. 

  • Læringsmål: Øke kunnskapen om rollen som behandlingsansvarlige.
  • Målgruppe: Ledere og andre som har beslutningsmyndighet, politikere.

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Personvernombudet for Kongsvingerregionen
Deltakere
Kurssted
Kommunestyresalen
Tid fra - til
26.03.2020 kl. 09:00-12:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
24.03.2020