Tilbudet om kompetanseheving med Oslo Met:

  • For mattelærere: 20. og 29. april fra 14 -16
    I de nye læreplanene er algoritmisk tenkning synliggjort fordi dette er en viktig problemløsningsstrategi. Når elevene bruker programmering til å utforske og løse problemer, kan det være et godt verktøy for å utvikle matematisk forståelse.

Kurset vil se på hvordan dette kan ivaretas i undervisningen, og legger opp til input og arbeidet i grupper.


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Kompetansesenteret Oppvekst
Tid fra - til
mandag 20. april 2020 kl: 14.00 - 16.00 kommunestyresalen
rådhuset Oppegård
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset