Dette kurset er rettet mot ledere i Nore og Uvdal kommune.

NB: Det er en forutsetning at du må først ha tatt kurset "Avvikshandtering i Nore og Uvdal kommune - for alle tilsatte"

På dette kurset vil du lære

  • hvordan du skal håndtere et avvik
  • gjøre endringer i et avvik
  • opprette og tildele et tiltak
  • lukke avviket

For å få en helhetsforståelse for hvordan et  avvik skal handterest i Nore og Uvdal kommune kan det væra lurt å lese "Prosedyre for avvikshåndtering i Nore og Uvdal kommune". 


Dette kurset er laget for hvordan Compilo fungerer på en PC, men det vil være ganske likt for hvordan det fungerer på et nettbrett eller en mobiltelefon . 

Om dette kurset

Kurset er rettet mot ledere som skal håndtere avvik. 

Sist oppdatert
13.05.2020
Forutsetninger
Ansatte i Nore og Uvdal kommune
Produsert av
Nor og Uvdal kommune
Kursansvarlig
Tidsbruk
20 minutter
Læringsformat
Nettkurs