Vi skal i dette kurset prøve å gi deg grunnleggende kunnskap om lyd, hørsel, hørselstap og tekniske hjelpemidler.

Dette er for at du skal få et bedre grunnlag for å forstå de utfordringer en hørselshemmet har i en skole eller læresituasjon og dermed lettere kunne legge til rette for at den hørselshemmete skal kunne få godt læringsutbytte.

Om dette kurset

Velkommen til e-kurset i Hørsel og hørselstekniske hjelpemidler. Kurset består av 4 moduler. Hver modul er inndelt i leksjoner med tilhørende spørsmål. Dersom du tar dette kurset fordi du skal delta på oppfølgingskurs i regi av Statped og NAV Hjelpemiddelsentralen, er det viktig at du har gjennomgått alle modulene før dette kurset. I oppfølgingskurset vil du lære mer om hvilke konsekvenser et hørselstap gir i ulike situasjoner, og få kunnskap om ulike tiltak som bidrar til å skape best mulige lytteforhold for elever med nedsatt hørsel.

Sist oppdatert
16.02.2023
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på deg
Produsert av
Statped
Tidsbruk
Timer, dager...
Læringsformat
Nettkurs