Denne veilederen skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.». Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 15.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.


Sist oppdatert
10.07.2020
Forutsetninger
Tilsette i barnehager
Produsert av
Telemark Kompetanse i samarbeid med Vinje kommune
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca 1 time
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
41
Deltakervurderinger
Kjempebra
66
%
Bra
24
%
Ok
7
%
Ikke så bra
0
%
Dårlig
2
%
Kommentarer
04.08.2020
27.07.2020
Kursvurderinger