HR-Portalen Tips og triks/ Webinar. Gjennomgang av aktuelle temaer i HR-Portalen

Om dette kurset

For ansatte som jobber i HR-Portalen, saksbehandlere, ledere, avdelingsledere.

Denne samlinga vil foregå på Google Meet.

I løpet av Webinaret får du mulighet til å stille spørsmål skriftlig i Chatfunksjonen. Spørsmål som vi ikke får besvart i løpet av Webinaret vil, med svar, bli lagt ut på Google +, gruppe HR-Portalen,ERP support, lønn, refusjon, personal og gruppe Lederstøtte økonomi og personal og under Aktuelt i HR-Portalen.

Når møtet skal starte går du inn på lenka under. Du vil da komme inn i kalenderen din, klikk Bli med på Google Meet.

https://calendar.google.com/calendar/r/eventedit/NWVnNDdnaXQwMTIyMGczMmRlaDljZmxob2EgaGVpZGkubmFzc0B0cm9uZGhlaW0ua29tbXVuZS5ubw


Forutsetninger
For ansatte som jobber i HR-Portalen, saksbehandlere, ledere, avdelingsledere
Produsert av
IT- tjenesten
Tid fra - til
26.05.2020 kl.09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
43 av 240
Påmeldingsfrist
25.05.2020