DEL 1 - Alt du må vite FØR du begynner å skrive ei politisk sak


Målgruppe: 

Saksbehandlarar og leiarar som skriv eller godkjenner politiske saker 

Kursbeskrving:  

Dette er fyrste del av kurset i politisk saksbehandling for tilsette i Vestland fylkeskommune. Kurset består av to separate modular med separat påmelding. 

  • Del 1 - Alt du må vite FØR du begynner å skrive ei politisk sak
  • Del 2 - Slik skriv du ei politisk sak
Del 1 er eit teoretisk kurs som går over 3 timar. Du deltar via video.

 Læringsmål

I dette kurset lærer du om:

  • Saksgang i Vestland fylkeskommune – saksflyt og godkjenningsfristar 

  • Politisk behandling – vedtakskompetanse, delegeringsreglement 

  • Relevant lovgrunnlag og rammeverk 


Husk å melde deg på DEL2 -  Slik skriv du ei politisk sak


Forutsetninger
Tilsett i Vestland fylkeskommune
Produsert av
Vestland fylkeskommune
Kursansvarlig
Tid fra - til
25.05.2020 kl. 09:00-12:00
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 17
Påmeldingsfrist
24.05.2020