Tertialrapportering - internkontroll 

Det er tid for tertialrapportering, i dette kurset får du en gjennomgang av hvordan du tar ut nødvendige rapporter i Risk Manager. 

Kurset vil bli gjennomført i Teams. Egen innkalling kommer når du har meldt deg på.

I forkant av deltakelse må det avklares hvordan tjenesteområdet/kommunalområdet/avdelingen har organisert tertialrapporteringen. Les også gjennom veilederne som er lagt ut i RiskManager. Søk på "tertial" og dere får dokumentene. 

https://lillestrom.sharepoint.com/sites/Riskmanager/Sider/sokeresultater.aspx?k=tertial

Målgruppe: Ledere som har oppgaver i forbindelse med tertialrapporteringen. 

Tid fra - til
09:30- 10:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 12