Fagsamling for assistenter og fagarbeidere om prosjektarbeid for 1-åringer, med fokus på Bærekraftig pedagogikk, gjenbruk og estetikk i barnehagen.

"Prosjekterende arbeid med ettåringene"

Fra Gydas vei barnehage kommer Caroline Strøm Pedersen og forteller om sitt prosjekterende arbeid med barnehagens ettåringer. Barnehagen har en pedagogisk plattform som bygger på filosofien fra barnehagene i Reggio Emilia, nord-Italia.  En genuin tro på at barna finner sin vei til læring kommer tydelig fram i dette kurset.  

Om dette kurset

Dette er det andre av syv enkeltstående fagsamlinger for ansatte i barnehagen. Kurset er fullfinansiert av med statlige kompetansemidler og er gratis for deltakerne. Kurset "Prosjekterende arbeid med ettåringene" vil vise hvordan de yngste barna finner sin egen vei til læring. Foreleseren vil belyse hvordan pedagogikken fornyes og utvikles gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom barnas relasjoner til omverden. Kurset er praksisnært og vi får se utdrag fra et prosjekterende arbeide som har foregått hos ettåringene. Foreleseren vil også belyse gode, bærekraftige pedagogiske miljøer og beskrive hva atelierkultur kan innebære for de yngste barna i barnehagen. 

Caroline Strøm Pedersen har 10 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage og er utdannet atelierist ved Reggio Emilia Institutet Stockholm. Hun studerer nå til en master i barnehagekunnskap med «barnekultur» som fordypning, ved OsloMet. 

Samlingen vil være en kombinasjon av forelesning og gruppearbeid. Deltakerne vil få en artikkel til gjennomlesning og refleksjonsarbeid i forkant av samlingen. Lysbildene fra kurset vil bli sendt deltakerne og kan brukes i implementeringsarbeidet sammen med refleksjonsarbeidet som er sendt ut i forkant i den enkelte barnehage. 


Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen. Hovedmålgruppe er assistenter og fagarbeidere i kommunale og private barnehager

Kursbeskrivelse: Digital fagsamling på Teams. Vi oppfordrer alle barnehager til å organisere det slik at personalet kan være sammen i egen kohort. Påloggingslenke sendes ut like før arrangementet

Kontaktinformasjon til kursarrangør: Mona.rasmussen2@bergen.kommune.no Telefon: 40819081
Kontaktinformasjon til kursarrangør: 
siri.sivertsen@bergen.kommune.no Telefon: 40819148Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Bergen kommune, avdeling Barnehagemyndighet
Tid fra - til
Teams Live-sending.
24.02.2021 kl. 17:30-20:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
1588 av 2000
Påmeldingsfrist
17.02.2021