I denne praktiske workshopen blir du kjent med både den tekniske og didaktiske måten å lage e-læring på. Det vil være fokus på runnprinsippene i nettpedagogikk og mange av de ulike innholdstypene som hører til H5P-familien. H5P står for HTML5-pakker, og er utviklet for å lage interaktivt kursinnhold som gjør læring mer spennende og individuell. 

H5P bruker tekst, video, bilder, lyd og ulike spørsmålstyper som kan brukes på mange ulike måter til å lage digital læring med høy kvalitet.  

Forutsetninger
Ingen spesielle, men en fordel med kjennskap til digital læring
Produsert av
Telemark Kompetanse AS
Kursansvarlig
Kurssted
Heldigital gjennomføring
Tid fra - til
27.08.2020 kl. 09:00-15:00
28.08.2020 kl. 09:00-15:00
Tidsbruk
2 dager
Læringsformat
Arrangement