Det arrangeres opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid.

HMS opplæring for 2020 vil bestå av nettkurs (tilgjengelig på KS læring) og en opplæringsdag på kompetansesenteret Halen gård.  

Målgruppe for opplæringsdagen vil være nye ledere og nye verneombud. Alle kan delta på nettkurset i HMS. 

Aktuelle temaer i HMS opplæringen er: Arbeidsmiljøloven og rolleavklaring, systematisk og praktisk HMS arbeid, det fysiske-, organisatoriske- og psykososiale arbeidsmiljøet.

HMS opplæring i Bamble kommune er et samarbeid mellom virksomhet for HR og Bedriftshelsetjenesten.

Program for dagen kommer senere

Forutsetninger
Nye ledere og verneombud i Bamble kommune
Produsert av
Kompetansesenteret Halen gård, Bamble kommune
Deltakere
Kurssted
Halen gård - Storsalen
Tid fra - til
17.09.2020 kl. 08:00-15:00
Tidsbruk
Antall timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
10 av 18
Påmeldingsfrist
16.09.2020