Dette kurset har som fokus å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala ( vidare referert til som PSFS) som eit kartleggings-/vurderingsverktøy. 

Kurs er delt i dei følgjande temaa:

  1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilotprosjektet
  2. Skildring av PSFS
  3. Døme (barn, vaksne, eldre)
  4. Oppfølgingsprosessen 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset er mest hensiktsmessig for dei som har rolla som koordinator men kan vera nyttig for alle som deltar i eit oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha godt kjennskap om korleis du nyttar PSFS for å trekka fram dei viktigaste tinga å fokusera på i oppfølgingsteamet. 

Målet med kursa er å :

  1. skildra verktøyet PSFS, og korleis nytta det i praksis
  2. forklara forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam"  - pilotprosjektet
  3. understreka viktigheita av brukarmedverkand i oppfølgingsprosessen
  4. styrka din kompetanse i rolla som koordinator


Sist oppdatert
18.03.2022
Forutsetninger
Dette kurset er for dei som er koordinator i eit oppfølgingsteam i Suldal kommune
Produsert av
Suldal kommune, koordinerande eining
Tidsbruk
30-45 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger