Velkommen til e-læring om Forsvarets veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.


Velkommen til e-læring om veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner og deres familier. Vi ønsker å gi deg større innsikt i hva en veteran er, 
hvilke utfordringer veteraner har, hvilke ressurser de har og hvordan man best mulig kan bistå dem til en god tilbakevending til det sivile livet i hjemkommunen. 

Kurset er delt inn i flere moduler, som du kan ta samlet eller hver for seg. 

Målgruppe: Ansatte i kommunal og offentlig sektor for øvrig  som kan komme i kontakt med veteraner og deres nærmeste. 

Undervisningsopplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Forsvarets veterantjeneste.


Kommunevåpen Horten kommune i primærfarger    


Last updated
29.06.2022
Prerequisites
Ingen
Produced by
Horten kommune, RVTS Øst og Forsvaret
Estimated time spent
1,5 timer
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings