Dette kurset gir en enkel innføring i hvordan man kan gjøre risikovurderinger. Kurset er laget for en gruppe som skal i gang med å gjøre risikovurderinger sammen. Kurset tar minimum to timer, men da har dere også fullført en risikovurdering!

Om dette kurset

En viktig del av å ha god internkontroll, er at den er risikobasert. Det krever et systematisk arbeid med risikovurderinger. Prosessen med risikovurderinger kan oppleves som kunstig og for omstendelig. Det er også vanskelig dersom gruppen som skal gjennomføre vurderingen er usikre på hvordan man skal gjøre det, og hva som er innholdet i de ulike delene av vurderingen. Vi tilbyr derfor et kurs hvor dere steg for steg går gjennom prosessen sammen med vår foreleser. Hun guider dere igjennom ved hjelp av korte forelesninger, samt et eksempel på en konkret risikovurdering.

Kurset er laget for å brukes av en gruppe som skal samarbeide om å gjøre en risikovurdering. Dere får korte introduksjoner fra foreleseren, slik sikrer dere at alle i gruppen har samme forståelse for oppgaven før dere går i gang. Ti korte videoforelesninger (mellom 2 og 4 minutter) leder dere inn i egne korte arbeidsøkter slik at dere får gjennomført deres  egen risikovurdering.  

Tidsbruk: Ca 45 minutter
Produsert av: KS

Sist oppdatert
28.02.2024
Læringsformat